જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી : Gujarati language, Indian


૧. દરરોજ ૧૦ થી ૩૦ મિનિટ ચાલવા જાઓ અને હા, ચાલતી વખતે ચહેરા પર હળવું સ્મિત હોય તો ઉત્તમ!

૨. દરરોજ ઓછામાં ઓછી ૧૦-30  મિનિટ માટે એકાંતમાં બેસો.

૩. દરરોજ ૭ કલાક ઊંધો.

૪. જોશ, ઉત્સાહ અને કરૂણા આ ત્રણ મહત્વના ગુણો છે જીવનમાં.

http://funngyan.com/2009/03/18/jadibutti

Advertisements

One thought on “જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી : Gujarati language, Indian

  1. ઈન્ટરનેટ પર ફરતી ટિપ્સ ટુ લાઈફનો ગુજરાતી ભાવાનુવાદ કરીને મારા બ્લોગ ફનએનગ્યાન.કોમ પર આ લખાણ મૂક્યું હતુ.http://funngyan.com/2009/03/18/jadibutti/ આ લખાણ અહીંથી હટાવી લો. આપને આ લખાણ ગમ્યું હોય તો બે-ચાર ટિપ્સ મૂકીને સંપુર્ણ લખાણ વાંચવા માટે માર બ્લોગની લિન્ક આપો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s